Φωτογραφίες

Το σπίτι στην αυλή

Το σπίτι στον πρώτο όροφο